+45 2041 4373 info@ayuna.dk

VISION

Vision, mål og retning.

Autenticitet, den gode relation, faglighed og vidensdeling er vigtige parametre for mig.

Vision: Jeg tror på at vi alle har en medfødt psykomotorisk potientiale ment til udvikling og trivsel. Jeg brænder for udvikling af den enkelte/familiens og gruppens oplevelse af egne ressourcer, så der gen)findes, synliggøres og opleves egen evne til at kunne navigere i egen livssituation og stadig være handlingskompetent til at kunne være i – og komme videre i livet samt at finde nye muligheder og livsvinkler.

Vi har alle en masse naturligt ressourcer iboende i vores system, og vi kommer, altid med god grund på vejen igennem livet, til at miste kontakten til dem. Det gør os sårbare, når vi møder livsudfordringer. Især de psykomotoriske kropslige ressourcer kan vi have svært ved at huske, fordi ord bruges mere især i den vestlige verden til at forstå, beskrive og forklare verdenen.

Jeg tror på at vi kan komme igennem dét som opleves svært. Vi kan ikke ændre det som er hændt os, men vi kan ændre vores måde at håndtere det på.

Jeg tror på at vi ved at arbejde terapeutisk med de traumatiske oplevelser som vi er fastlåst i, kan opløse traumaet, (gen)skabe resiliens og at vi endda kan skabe vækste efter at have oplevet modgang i livet.

Mål: At inspirere og støtte dig til at trives, at skabe sammenhæng i livet og få kontakt til dine ressourcer, så du oplever at du kan, fremfor at opleve at du ikke kan. Jeg tror på, at når du oplever at du kan, så oplever du at du vækster og kan gro, og så kommer du nærmere det du gerne vil opnå.

Jeg ønsker at støtte dig i at skabe en god forbindelse til mellem din krop, dit sansesystem nervesystem og din mentale verden, så du kan mestre og bevæge dig i et sundt integreret flow mellem alle 3 sprog: – det talte, – det følelsesmæssige og – det sansende sprog i dit system.

Det sansende sprog peger på kunne mærke, identificere og være bevidst om vores sanseindtryk. Det talte sprog er kompetencegivende for forståelse og beskrivelse. Følesproget gør at du ved besked om, kan opfatte og regulere egne og andres følelser.

Når vi naturligt både bevidst og ubevidst formår at bevæge os imellem disse sprog, så evner vi organisk både at være ressoursefulde, kunne regulere vores nervesystem og skabe trivsel. Det skaber energi, ressourcer og håb.

Retning: Jeg tror på den eneste ekspert på dit liv er dig. Min opgave er at byde støttende ind med min person og faglighed til at støtte dig og evt din familie til at skabe sammenhæng i livet.

Jeg mener at terapeutiske metoder og redskaber skal tilpasses individuelt, idet vi alle er forskellige individer og har brug for forskellig artet støtte for at skabe en brugbar forandring i livet. Derfor er det afgørende at der i det terapeutiske forløb er skabt en gensidig tillidsfuld relation imellem os, at du har viljen til vejen, at vi begge tager ansvar for vores samarbejde og relationen.

Jeg tror på at det er vigtigt at afstemme forventninger til behandlingen og dens proces, at vi løbende i det terapeutiske forløb undersøger om du (og vi sammen) arbejder i dén retning du ønsker at gå.

‘Du er kaptajnen i dit eget liv, – jeg støtter dig i at finde retningen.’