+45 2041 4373 info@ayuna.dk

TERAPI FOR BØRN OG UNGE

Psykoterapi for børn, unge og forældre/pårørende

Terapi kan hjælpe dit barn som f.eks. har :

 • følelsesmæssige vanskeligheder efter eks. skoleskift, mistrivsel i klassen og mobning, problemer efter skilsmisse eller tab.
 • generel tristhed
 • indadvendt adfærd, som ekskluderer andre
 • aggressiv adfærd overfor andre
 • selvskadende handlinger eller tvangstanker
 • apati eller fobier
 • spiseproblemer, forstyrrelser eller bekymringer for vægt
 • søvnbesvær
 • udfordringer med angst og depression eller ADHD og hvor barnet og familien har brug for råd og vejledning udover medicin.
 • efterfødselsreaktioner
 • Eksamensangst

Terapi med børn kræver tillid. Den første session vil altid være samme med mor og/eller far eller den primære omsorgsperson.

Psykoterapi for børn eller unge kræver en særlig tilgang og metodik.

Mange børn kan have svært ved at sætte ord på deres udfordringer. Derfor er det tit gavnligt at inddrage non verbalt kommunikation med f.eks. bevægelse, leg og tegning.

Det er særdeles vigtigt at opbygge en tillidsfuld relation og give barnet plads og ‘luft’ under sessionerne.

Metoden og tilgangen skal være afstemt barnets alder, behov og forudsætninger.

Traumeterapi er et virksomt redskab som hjælper børn og unge som har været udsat for voldsomme hændelser.

Psykoterapi hjælper også unge med følelsesmæssige vanskeligheder, depression og angst.