+45 2041 4373 info@ayuna.dk

AYUNA PEDERSEN

Jeg er medlem af brancheforeningerne SE foreningen Danmark og Dansk Psykoterapeut Forening.

Jeg har i over 20 år arbejdet med mennesker i alle aldre og deres udfordringer.

Jeg er i besiddelse af Kempler Instituttets 2 årige uddannelse i Relationskompetence og uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, – en af Danmarks bedste 4-årige psykoterapeutiske uddannelser, anerkendt af socialministeriets samt European Association of Psychotherapy.

Inden for psykoterapien findes mange forskellige traditioner, teknikker og retninger.

Jeg ved af erfaring og er af den faste overbevisning, at mange problemer kan mindskes, når vi husker at inddrage kroppen og dens signaler i det terapeutiske arbejde. Når vi f.eks. har måttet opleve en traumatisk hændelse lagrer den sig i kroppen.

Når vi f.eks. udvikler stress sørger stresshormonerne for, at vi er i alarmberedskab, også når vi ikke er i fare.

Tit er vi ikke selv klar over, at kroppen prøver at vise os vejen til et sundt mentalt og somatisk liv. Terapien skal i min forståelse hjælpe med at oprette en balance, således at krop og sind følges ad i harmoni.

Jeg har derfor speciale i Somatic Experiencing® SE, Relationel Traume Terapi og Eye Movement Integration. (EMI)

Jeg er i forbindelse med den international anerkendte 3 årige Somatic Experiencing Practicitioner uddannelse (SEP), tilknyttet både det danske og internationale assistentkorps som uddanner traumeterapeuter.

Jeg er den første i Danmark uddannet som EMI practitioner. Jeg er den danske arrangør for uddannelsen og giver supervision på dansk til øvrige EMI-studerende.

Både SE, Relationel Traumeterapi og EMI er som terapiforme kendetegnet ved at de også er særdeles velegnet til at arbejde med børn i alle aldre, siden det ikke kræver et aktivt ordforråd og italesættelse af problemer eller mistrivsel.

Mit arbejdsfelt rækker over et bredt område fra terapi for enkeltpersoner, par og familier med deres børn til konsulentarbejde med undervisning, personaleudvikling & coaching.

Når man arbejder med mennesker er det vigtigt at have en fyldt værkstøjskasse af brugbare terapeutiske redskaber.

Jeg har flere certificerede tillægsuddannelser og træningsforløb inden for nyere neuropsykologi, traumebehandling, familie- & parterapi, kropsterapi, emotions fokuseret terapi, evidensbaseret coaching, positiv psykologi, systemisk familieopstilling og mindfulness.

Jeg holder mig løbende ajour og er især optaget af nyeste udvikling indenfor Traumebehandling, den polyvagale teori og Relationel Traume terapi samt Neuroaffektiv udviklingspsykologi, en kombination af den nyeste hjerneforskning, udviklingspsykologi og tilknytningsteori.

Jeg er en erfaren fordragsholder og har på min vej undervist både børn og voksne i konfliktløsning, sygdomshåndtering, visuel kommunikation.

Jeg har været frivillig professionel rådgiver i Støttecenteret mod incest på Frederiksberg samt tilknyttet Samtalegrupper København & Samtalegrupper Frederiksberg, hvor jeg har arbejdet frivilligt med ugentlige gruppe- samt individuelle samtaler med unge og forældre.

Jeg er aktiv undervisnings-assistent i ind- og udland i traumeuddannelsen Somatic Experiencing. Derudover er jeg Course Manager i de internationale Relationel Traume Therapy online kursus forløb for Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal.

Inden jeg blev psykoterapeut har jeg arbejdet som kommunikativ fotograf. Jeg er uddannet i London, hvor jeg har taget Ba(Hons) i kommunikation og fotografi på London College of Communication.

Som person vil jeg betegne mig som en livsglad cocktail af kulturel og genetisk mangfoldighed.

For mig er livet en rejse, der er i konstant forandring og udvikling.

Jeg er ukuelig optimist og ser i en given udfordring først og fremmet en chance for at lære og blive en bedre udgave af mig selv.

Jeg har bl.a boet i kollektiver, stået på Den himmelske freds plads under opstandelsen i Kina, prøvet at ‘leve på en sten’, cyklet solo i Englands udfordrende bjerge, fotograferet mennesker og arkitektur rundt omkring i Danmark og Europa, oplevet et længere varende sygdomsforløb og har lært at værdsætte kulturelle forskelligheder i min familie.