+45 2041 4373 info@ayuna.dk

PRIVATLIVSPOLITIK

Ejeroplysninger

Psykoterapeut Ayuna Pedersen
Lundtoftegade 10
2200 København N
Telefon: 20414373
Email: info@ayuna.dk
Website: www.ayuna.dk

Psykoterapeut Ayuna Pedersen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og jeg tilstræber på bedste og mest seriøse vis, at du føler dig tryg ved min behandling af dine personoplysninger.

Jeg behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Ligeledes følger jeg min brancheorganisationers Dansk psykoterapeut forening samt SE foreningens retningslinier omkring tavshedspligt.

Jeg videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, oplysningerne er kun registreret i mit kunde- og bookingskartotek samt i mit regnskabssystem. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Virksomheden Psykoterapeut Ayuna Pedersen indsamler følgende oplysninger om dig: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse samt din hjemmeside om du har en sådan.
Registreringen af dine personoplysninger sker alene med det formål at kunne levere varen til dig, sende faktura og kontakte dig.
Jeg fører journal over klientsamtaler, og er derfor underlagt Persondataloven som er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. I den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom den ikke foregår elektronisk. F.eks. sagsmapper, ringbind m.v. Persondataloven indeholder nogle generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Der skal bl.a. være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger.
Reglerne siger ligeledes, at man skal have udtrykkeligt samtykke fra klienten til at notere og opbevare de pågældende oplysninger. Derfor beder jeg dig altid ved vores samarbejdes start om lov til at nedskrive dine dataer. Læs evt. mere om reglerne og den nye persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018 her.

Personoplysningerne registreres hos Psykoterapeut Ayuna Pedersen og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Hvis der indsamles personoplysninger via hjemmeside, sikres at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Virksomhedsejer og ansatte for Psykoterapeut Ayuna Pedersen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Din ret
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen hos Psykoterapeut Ayuna Pedersen. Du har Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om vedkom­mende.

Det betyder, at jeg som psykoterapeut har oplysningspligt til at gøre dig opmærksom på at du har:

  • Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted
  • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om klienten
  • Ret til at protestere mod, at oplysninger om klienten selv videregives med henblik på markedsfø­ring
  • Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbin­delse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@ayuna.dk

Kontaktformularer
Kontaktformularerne på siden gemmer ikke dine oplysninger, men der sendes i stedet det skrevne videre til krypteret mail, hvorved informationen ikke kan anvendes af andre systemer. Af samme årsag beder vi kun om personlig information som din mail (for at kunne besvare henvendelsen) samt dit navn, hvilket er valgfrit, hvad du taster her. Disse personoplysninger bliver kun indsamlet, gemt og behandlet iht. gældende lovgivning, og hvis du giver samtykke hertil.

Cookies
På ayuna.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Log-statistik
Der bruges en log-statistik på ayuna.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Psykoterapeut Ayuna Pedersen’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager kan sendes til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal min email adresse angives: info@ayuna.dk samt beskrivelse af dit køb og hvorfra du har købt varen.