+45 2041 4373 info@ayuna.dk

BØRN OG UNGE I MISTRIVSEL

Terapi og behandling sker ved leg, øvelser og samvær i tillid og tryghed.

Når du er bekymret for dit barns trivsel og du kan mærke, at dit barn tynges af noget, som er svært kan det være en god ide at tage kontakt til en terapeut

Børn og unge møder ofte stress, angst og mistrivsel i perioder. Vi forældre ved til tider ikke hvordan vi skal håndtere det svære, – vi ved måske ikke om det er en midlertidig fase, hvilken støtte som er mest meningsfuld, og hvad som er det rigtige ’ næste skridt’ at tage for barnet og dets familie.

Du vil gerne støtte dit barn til at trives og udvikle sig bedst muligt, men du oplever at dit barn mistrives.

Få hjælp med at genskabe den rette kurs for dit barn og familien. Jeg arbejder med børn i alle aldre.

Du og dit barn kan få hjælp, ved problemer som eksempelvis kommer til udtryk ved:

 • Adfærdsændring, som f.eks. at blive mere indelukket, være ked af det eller aggressiv
 • Isolation med tiltagende tendens til at trække sig fra sociale arrangementer eller blive væk fra skolen
 • Hyppige fysiske klager som f.eks. mavesmerter, hovedpine eller dårlig nattesøvn
 • Generel tristhed og udprægede humørsvingninger
 • Udpræget fokus på udseende og sundhed
 • Flere konflikter med andre
 • Passitivitet og opgivenhed

Mulige årsager til dit barns problemer og måske en traumatisk oplevelse kan være:

 • Traumatisk oplevelse
 • Sygdom
 • Tab og død
 • Ulykker eller fald
 • Medicinske og kirurgiske indgreb
 • Skoleproblemer
 • Mobning
 • Angst
 • Familieproblemer eller vanskeligheder med venner
 • Skilsmisse
 • Overgreb, voldelige eller seksuelle
 • Mistrivsel, tristhed, ked af det, deprimeret, isolation
 • Problemer som barnet ikke kan finde ord for
 • Senfølger af svær start i livet, kejsersnit eller tidlig fødsel
 • Spise- eller søvnproblematikker
 • Stress
 • Mistrivsel genkender vi tit ved, at barnet eller den unge ændrer adfærd. Ændret adfærd kan pege i forskellige retninger. Barnet kan bliver passiv og indelukket, stille og indadvendt mens andre bliver mere larmende, aggressivt og afvisende.

Nogle gange kan vi have en formodning om, hvad årsagen er, – andre gangen kan dit barn pludseligt ændre sit adfærdsmønster markant uden du kan finde en årsag til det.

Børn der mistrives taler tit ikke om det, idet de kan føles sig forkerte og de tror, at de selv er skyld i problemerne.

To eksempler på henvendelser:

 • Louise og Peter (navne ændret) kom i en periode med deres datter Agnes på 5 måneder, siden Agnes var meget urolig og græd meget på diverse, tit faste tidspunkter i døgnet. Familien var ved at gå op i limninger og vidste ikke, hvordan de skulle håndtere situationen. Agnes var deres første barn og især Louise var blevet tiltagende usikker på sin egen rolle. I søgen efter en årsagsforklaring og efter diverse forløb hos forskellige behandler som fysioterapeut, kiropraktor, fodzoneterapeut m.v. var familien kommet til mig in en tilstand af tiltagende bekymring, men også frustration og ked-af-det-hed.
 • Susanne (navn ændret) tog fat i mig idet hun var bekymret for sin 12 årige datter Agnete. Agnete var blevet mere indelukket og gik fra at være social og aktiv til at foretrække at blive hjemme. Agnete begyndte at trække sig fra samvær med vennerne. Susanne oplevede at hendes datter have humørsvingninger og tristhed og det virkede, som om hun bekymrede sig om noget, som Agnete havde svært ved at dele med sin mor. Agnete have tabt sig de sidste par måneder. Tit prøvede hun at få lov til at blive hjemme med hovedpine, mavesmerter, dårlig nattesøvn som argument. Da Agnete i tiltagende grad ikke havde lyst til at gå i skole og tit var sløj om morgenen blev jeg kontaktet af Susanne, der ikke følte at kunne komme igennem til sin pige.

Under forløbet med Louise, Peter og Agnes arbejdede vi f.eks. med mor/datter kontakten og amning. Der blev rettet opmærksomhed på at læse og tolke kroppens signaler. Vi arbejdede konkret med redskaber til at håndtere og berolige et spædbarn, som græder. Der blev sat ord på, hvad udfordringerne gjorde for parforholdet og hvordan Peter bedst kunne støtte op omkring Louise.

Jeg får henvendelser fra en del forældre, som oplever udfordringer med deres børn i den helt unge aldersgruppe op til 3 år og hvor der kan være problemer og usikkerhed med:

 • amning/spisning
 • tidligfødte børn
 • udpræget sensitivitet
 • gråd
 • søvn
 • trivsel og humør
 • struktur
 • netværk

Terapeutisk arbejde med de helt små børn uden sprog kræver en særlig viden og tilgang, der tit inkluderer hele familien.