+45 2041 4373 info@ayuna.dk

LAVT SELVVÆRD

Det er heldigvis aldrig for sent at arbejde med dit selvværd. Selvom selvværd grundlægges i barndommen, kan den forbedres og udvikles hele livet igennem.

Med den rigtige støtte er det muligt at arbejde med – og ændre vore negative tankemønstre og syn på os selv, og derved forbedre og styrke sit selvværd.

Lavt selvværd er et problem for mange og skaber handlingslammelse samt begrænser ens handlerum/spillerum/mobilitet/bevægemønster og relationer i livet. Problemet bunder grundlæggende i, at man har negative tanker om sig selv, der gør en usikker.

Hele livet består af handlinger eller præstationer, som mennesker med sundt selvværd for det meste klarer mere eller mindre ubesværet, og endda uden at tænke over det. Det kan være almindeligt samvær under middagen med familien, fritidsaktiviteter med venner, en opgave på arbejdet.

Hvis vi som menneske grundlæggende er i tvivl om vi er gode nok og tvivler på vores værdi, så kan det være en smertefuld grundtilstand, som særligt gør sig bemærket, når vi netop er på usikker grund. Særligt i sammenhænge hvor vi føler, at vi skal levere og dermed kan føle os truet af andre. Det kan være at vi er bekymrede for om vores oplæg på arbejdet er godt nok, men også om vi bliver accepterer som dén vi er af venner, familie eller kollegaer.

Når vi er bange for, om vi lever op til andres eller egne forventningerog er usikre over, hvad andre tænker om os selv kan årsag ligge i lavt selvværd.

Et eksempel på en henvendelse: Da jeg blev kontaktet af Rikke (Navnet ændret) havde hun døjet med lavt selvværd stort set så længe hun kan huske.

Rikke var gået i terapi før, men kæmpede til stadighed med en følelse af ikke at være god nok, hvilket gjorde hende både ked af det, gav hende en nærmest fysisk oplevet indre smerte og samtidigt stresset i forhold til både familie og på arbejde. Hun følte konstant, at hun ikke slog til. Hun følte ikke, at hun levede op til hverken sine egne eller andres forventninger til sig selv. Hun havde en del negative tanker om sig selv og følte grundlæggende ikke, at hun var et godt menneske.

Rikke oplevede gang på gang, at hendes manglende selvværd fik en selvforstærkende effekt i samvær med andre og begrænsede hende både i forhold til sin karriere og i privaten, men også i forbindelse til at opleve glæde og tilfredshed med livet i almindelighed.

Rikke kontaktede mig, idet hun havde et ønske om at arbejde med at ændre sine adfærdsmønstre og opfattelse af sig selv. Hun var præget af negative tanker, især i situationer, hvor hun skulle præstere.

Det er vigtigt at vi som mennesker udvikler en grundlæggende følelse af at være elsket af de betydningsfulde mennesker i vores liv, – en kærlighed som ikke trues af ens handlinger, en kærlighed som ikke vil visne uagtet om man begår fejl. Forklaringen på lavt selvværd kan ofte søges i barndommen og hvor vores selvværd grundlægges. Har man været så heldig at have omsorgsfulde forældre, som formåede at videregive en følelse af betingelsesløs kærlighed, har man været god på vej mod at udvikle et stærkt selvværd som hviler på et solidt fundament.

Hvis man derimod igennem sin opvækst har oplevet en udvisket grænsesætning og udviklet en manglende følelse af at blive set som værende god nok, idet ens væren og handlinger kunne resultere i straf som f.eks. fratagelse af kærlighed, afvisninger eller at blive skammet ud, kan man udvikle lavt selvværd.

Oplevelsen af at være uønsket, værdi- og betydningsløs kan følge os i voksenlivet.

Mennesker med lavt selvværd har i deres søgen efter anerkendelse svært ved grænsesætning og har tendens til en selvudviskende adfærd, hvor de samarbejder over evne. Det kan forklares som forsvarsmekanisme, der skal hjælpe til at føle sig bare lidt betydningsfuld, og ikke værdiløs. Det kan være at vi som forsvar opgiver os selv og afgiver vores evne til grænsesætning, – for at føle betydningsfuldhed og ikke at føle os værdiløse.

Mennesker med lavt selvværd vil også som voksne fortsat have svært ved især kritik, idet man ikke har lært at placere kritikken det rigtige sted. En person med lavt selvværd tager som regel kritik som en kritik af ens person. Kritikken tages ikke isoleret, som hvad det faktuelt er, – men antages som en gyldig sandhed der rammer hele personen og dens fundament.

Når man føler sig som et dårligt menneske, så har det selvsagt en stærk indflydelse på ens relationer med andre og ens generelle livskvalitet.

Mennesker med lavt selvværd begrænser tit sig selv, idet de tvivler på om de er gode nok og lader katastrofetanker om nederlag og forkerthed være styrende i deres liv.

Et menneske med lavt selvværd løber sjældent efter bussen, idet der eksisterer en overbevisning om at den nok ikke kan nås alligevel. Et menneske med lavt selvværd inviterer ikke den søde nabo til en kop kaffe, idet man er bange for at invitationen bliver afslået. Et menneske med lavt selvværd byder ikke ind på en spændende opgave på arbejdet, idet det er bange for ikke at kunne løse opgaven, selvom kvalifikationerne er til fulde tilstede.

Lavt selvværd kan dermed have alvorlige konsekvenser i forhold til både familie og job.

Også mennesker med stærkt selvværd kan have perioder i deres liv, hvor selvværdet får et knæk.

Vi mennesker kan (gen)lære oplevelsen af at “jeg kan” og at have værdi. Jeg støtter dig, også kropsterapeutisk i arbejdet med at få fat i dine kompetencer og ressourcer til at skabe sammenhæng igen i livet.