+45 2041 4373 info@ayuna.dk

LITTERATURLISTE

Her er et udpluk af bøger som jeg har fundet brugbar på min vej. Jeg har valgt ikke at skelne mellem danske og engelsk sproget litteratur. Jeg håber det går alligevel.

Der er dejlig mange af bøgerne som også nu eksisterer som E-bog og lydbøger, hvilket kan være en brugbar vej til at få læst trods travlhed og et fuldt arbejds- og familieliv.

AD(H)D

Gabor Maté: “Scattered minds”, 2000, Forlaget Plume Books

Angst

Ingrid Leth & Barbara Hoff Esbjørn: “Angst hos børn”, Dansk psykologisk forlag

Børn

Anette Prehn: “Hjernesmarte børn: Styrk dit barns hjerne for livet (og bliv selv klogere)”, Forlaget People´s Press

C. Bjerregaard & P. Thomsen: “Du skal huske at fodre din søhest – en håndbo til stressfamte børn og deres forældre”, 2017, Forlaget People´s Press

Om døden

Atle Dyregrov: “Sorg hos børn, En håndbog for voksne” 1997/2007, Dansk psykologisk Forlag

Elisabeth H Larsen: “Life and I, a story about death”, 2016, Forlaget Little Gestalten. Alderstrin: fra 3- 100 år

U. Nilsson & AC. Tidholm: ” Farvel, hr. Muffin”, 2002, Forlaget Forum. lderstrin: fra 3-100 år

Astrid Lindgren: “Brødrene Løvehjerte”, 2003, Forlaget Gyldendal. Alderstrin: fra 8-100 år

Irvin D. Yalom: “Som at se på solen, at leve med døden”, 2018, Hans Reitzels Forlag.

Famile

Dan Siegel: “No drama Dicipline”, 2015, Forlaget Scribe

Fordøjelses/mave/tarm systemet

Giulia Enders: “Tarme Med Charme”, 1. udgave, 4. oplag, Forlaget People´s Press

Graviditet, fødsel og starten på livet.

Margareta Brodén:” Graviditetens Muligheder”, 2007, Akademisk Forlag

Peter Fonagy, H Steele,  & M. Steele: ” Maternal Representations of Attachment during Pregnancy Predict the Organization of Infant-Mother Attachment at One Year of Age.”, 1991, Child Development (Vol. 62, 891-905)

 

 

Hjernen, kroppen og nervesystemet

Dan J Siegel: “Brainstorm”, Dan J Siegel & Tina P Bryson: “The whole-brain child,

Stephen Porges: “The Pocket Guide to the Polyvagal Theory: The Transformative Power of Feeling Safe”, Forlaget Norton.

Stephen Porges: “The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation”

Kost

Helene Elsass center: “Food for Brains – Vol. 1 Hverdagsmad med hjerne”, 2014

Dorte Bordal “Børn som spiser for lidt – Forståelse og nye redskaber”, 2014, 1. udgave, Blue Ocean Media

”Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin for trin”, Karen Nørby, 2008, CET forlag

Krop, motorik & sanseintegration

”Det handler om at fodre din søhest ”, Charlotte Bjerregaard m.fl., 1 udgave, 1 oplag 2016, Forlaget Kahrius

Barbette R: “Kroppen husker”

”Sansemotorik og Samspil”, Connie Nissen, 1. udgave, 2016, Dansk Psykologisk Forlag

“The Body Keeps The Score”, Bessel van der Kolk,2014 Viking

“Sansebørn og Sansetrolde – en gør det selv bog for børn og voksne”, Kirsten Teichert, 1. udgave, 2011, Forlaget Hedeskov

Opvækst og tilknytning

Mary Ainsworth, M. Blehar. E. Waters, S.Wall, “Patterns of attachment: A psychological study of Strange Situation. 1998, Hillsdale, NJ: Erlbaum

Joachim Bauer: “Hvorfor jeg føler det, du føler, Intuitiv kommunikation og hemligheden ved spejlneuroner”, 2006, Borgens forlag

John Bowlby: ” En sikker base, – tilknytningsteoriens kliniske anvendelse”, 1999, Det lille Forlag

Broberg, A., Granquist, P., Ivarsson, T. & Mothander, P.R.  Tilknytningsteori – betydningen af nære følelsesmæssige relationer. 2008, Hans Reitzels Forlag

Martin Buber: “Jeg og du”, 3. udg, 2004, Hans Reitzels forlag

Peter Fonagy & M. Target. : “Bridging the transmission Gap: An end to an important mystery of attachment research? ” 2005, Attachment and Human Development (Vol. 7, 333-343)

Daniel Stern:” Spædbarnets interpersonelle verden”, 2005, Hans Reitzels Forlag.

 

Psykolog/pædagogik/

Anette Prehn: “Hjernesmart pædagogik”, 2015, Forlaget Dafolo

“Dit barns følelsesmæssige intelligens”, John Gottman, Gyldendals bogklub

Paul Stallard:” Gode Tanker, Gode Følelser”, 2012, Dansk psykologisk forlag

Søvn

Carl-Johan Forssén Ehrlin: “Kaninen, der så gerne ville sove”, 2015, Forlaget Alvilda

Traumer, Somatic Experiencing®️ (SE®️)/smerter

Peter A. Levine & Maggie Kline: “Traumer set med børns øjne”, Dansk psykologisk forlag

Peter A. Levine: “Væk tigeren”,

Peter A. Levine: “Den tavse stemme”, 2010, Hans Reitzels Forlag

Majken Bjerg og Charlotte Jensen: “Smerter hos børn – indsigt, mestring, lindring”, 2014, Forlaget Frydenlund

Stanley Rosenberg: “Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve: Self-Help Exercises for Anxiety, Depression, Trauma, and Autism”, 2017, North Atlantic Books.