+45 2041 4373 info@ayuna.dk

FAMILIE OG PARTERAPI

Konflikter er ikke noget vi gerne vil have.
Vi har dem bare alligevel, – når vi ikke kan finde alternative veje at interagere på.

– GARBOR MATÉ, LÆGE

Familieterapi
Mange af de problemer vi er udfordret ved i vores liv stammer oprindeligt fra vores familie.

I familieterapien arbejder jeg oftest ud fra en systemisk tilgang for at forstå og arbejde med familien. Det betyder, at vi retter fokus på de interaktionsmønstre som kendetegner dit/jeres familiesystem. Så tilknytter jeg kropsterapeutisk opmærksomhed, så vi også får fokus på hvordan kroppen reagere både når det er svært, når noget fungere og ikke mindst når noget forandres.

Alle familier er styret af disse mønstre, en familiestruktur eller orden, som familiemedlemmerne tit ikke er klar over. Ofte mangler vi et fælles sprog og virksomme redskaber som alle kan sige ja til, for at løse de ‘knuder’ som opstår mellem os, om vi er børnene eller de voksne. Og nogle gange mangler der en oversættelse til at forstå hvad der sker hos det enkelte familiemedlem

Hvis der er kommet ubalance i familiesystemet påvirkes alle familiemedlemmer.

Når vi i terapien få arbejdet med disse ofte skjulte mønstre opnås en større indsigt og forståelse i de problemer, denne ubalance skaber for det enkelte familiemedlem.

Psykoterapien hjælper til at genoprette balancen og at hele sår.

Parterapi
I vores moderne velfærdssamfund baserer vi vores parforhold stort set udelukkende på kærlighed. Det har gjort parforholdet skrøbeligt – vi kan gå hver til sit hvis kærligheden visner.

Hvis I er stødt ind i udfordringer og parforholdet er sat på prøve kan psykoterapi være et godt redskab for at revitalisere jeres forhold.

Udfordringerne kan der være mange af, ofte er der tale om forskellige eller uindfriede forventninger til parforholdets indbyrdes

• kommunikation

• kvalitet af samvær

• begær og ønsket om intimitet og nærvær.

Ubearbejdede traumer, chok og jalousi kan belaste parforholdet.

I det længerevarende kærlighedsforhold og partnerskab er man sammen om at modne og udvikle sig. Psykoterapi handler dermed ikke kun om at forstå sin partner, men i lige så høj grad om at blive klogere på sig selv og sine egne mønstre.

Når man løser problemerne i parforholdet er det tit ensbetydende med, at vi får svar på de spørgsmål, som har ligget og haft oprindelse i den enkeltes personlighed.

Parterapi hjælper dermed til at opbygge et tæt, kærligt og meningsfuldt forhold.

Terapien kan medvirke til øget intimitet og en følelse af samhørighed og forbundenhed. Terapien kan reducere smertefulde konflikter og bilægge gamle uoverensstemmelser, slippe kontrollen, åbne dig, handle på dine værdier og engagere dig.

I en travl hverdag risikerer vi at tage den anden for givet og ikke få oplever at glide langsomt fra hinanden.

Der er hjælp at hente, når du/I vil redde eller bevare kærligheden i et parforhold.