+45 2041 4373 info@ayuna.dk

Tegn dit abonnement til Traumeterapeutisk Forum

KLIK  HER

Få adgang til alle LIVE-samlinger og REPLAY fra periode #2

 06. Aug. – 31. Dec. 2020. 8 oplæg hver 2. torsdag + bonus oplæg*

Pris Dk kr. 800,-

Fokusgruppen for dette Traumeterapeutiske Forum er fagprofessionelle med en længere traumeterapeutisk overbygning på min.1 år.

Du får et højt faglig niveau med mulighed for fagpersonlig inspiration, regulering og co-regulering med andre fagfolk minimum 8 gange i efteråret 2020

Prisen for efteråret 2020 Traumeterapeutisk Forum er kr. 800, et beløb som er tæt på én enkel terapitime eller 8 x en biografbillet, dvs. 8x100,- kr

Der bliver automatisk sendt en særskilt faktura pr. mail, når du har betalt med MobilePay eller kortbetaling.

På din faktura er der et link til REPLAY-videosamlingen samt en adgangskode. Koden er personlig og må ikke deles til andre.
Løbende gennem perioden modtager du mails om oplæggene, anden information OG links og koder til LIVE samlingerne, som sker via onlinetjenesten Zoom.
Du får adgang til LIVE-samlingerne, og desuden muligheden for at (gen)se oplæggene tilknyttet til periode #2 på REPLAY via platformen Vimeo, – lige så mange gange du vil, indtil d. 31.12.20.

Der er planlagt samlinger torsdage hver anden uge kl 19-20:15

Dato Oplægsholder
06.08.20 Merete Holm Brantbjerg
20.08.20 Carsten T Møller
03.09.20 Maiken Bjerg
17.09.20 Merete Holm Brantbjerg
01.10.20 Anna Verwaal
15.10.20 Robert Littman
29.10.20 Aline LaPierre
12.11.20

 

HUSK
LIVE-samlingerne online er altid torsdage i lige uger kl 19 – 20:15, hvis ikke andet er meddelt

I forbindelse med situationen med Covid 19 pandemien skabte jeg, Ayuna Pedersen et virtuelt fagorienteret samlingsrum til (Co-) regulering, at støtte hinanden og høre hvad som røre sig både inden i, imellem og ude i verdenen.

For din aktive tilmelding får du adgang til TF online:  2 X August, 2 X September, 3 X Oktober, 1 X November + REPLAY

Orienter dig og følg med via Facebook: Der findes en lukket Facebook gruppe tilknyttet dette Forum. Som fagperson med en traumeinformerende efteruddannelse på min. 1 år er du også velkommen til at være med der, hvis du altså ikke allerede er det 🙂 Gruppen hedder Traumeterapeutisk Forum.

*Hele denne meget smukke og hurtige organiske udvikling omkring Traumeterapeutisk Forum (TF) forandrer sig i en stadig bevægende strøm, i takt med tiden som også er i konstant forandring, også grundet den nye realitet vi alle befinder os i grundet pandemien Covid19. Jeg forbeholder mig derfor retten til ændring af TF’s plan samt af rækken af ressourcestærke gæve oplægsholdere fra det traume-informerede faglandskab.

*At arbejde med traumer professionelt er mægtig potent og kræver en udvidet fagforståelse. Indholdene i de faglige LIVE-oplæg kan være aktiverende og udfordrende for vores nervesystem. LIVE-oplæggene er ikke bestemt til at lave egen-terapeutisk arbejde, men ment som faglig inspiration og faglig sparring. Du spørges derfor som ansøgende medlem så indgående om dit niveau af traumeterapeutisk faglighed, idet du her i dette forum har et totalt eget ansvar for at være i stand til at regulere egen arousal,  følelser og tage vare på egen proces.

*Oplysninger på dette websted, i TF’s onlineoplæg og i REPLAY gives kun til informationsformål. Denne information er ikke beregnet til at erstatte rådgivningen fra din læge eller anden sundhedspersonale eller enhver information indeholdt på eller i en hvilken som helst produktmærke eller emballage. Brug ikke oplysningerne på dette websted til diagnosticering eller behandling af et helbredsproblem eller sygdom, eller ordinering af medicin eller anden behandling. Tal altid med din læge eller anden sundhedspersonale, inden du tager medicin eller ernæringsmæssigt, urtemedicin eller homøopatisk supplement eller bruger nogen behandling til et sundhedsmæssigt problem. Hvis du har eller har mistanke om, at du har et medicinsk problem, skal du straks kontakte din sundhedsudbyder. Man må ikke se bort fra professionel medicinsk rådgivning eller forsinke med at søge professionel rådgivning på grund af noget, du har læst på dette websted eller i forbindelse med TF. Oplysninger, der leveres på dette websted, og brugen af produkter eller tjenester, der er købt fra vores websted af dig, skaber IKKE et professionel-patient-forhold mellem dig og nogen af de professionelle, der er tilknyttet vores websted og TF. Oplysninger og erklæringer vedrørende behandlinger er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre nogen sygdom