+45 2041 4373 info@ayuna.dk

PSYKOTERAPI

Effekten af psykoterapi afgøres af mange og tit komplekse faktorer, som problemets karakter, terapiens længde og relation til terapeuten.

Der findes flere psykoterapeutiske retninger, som uagtet fællestræk har forskellig fokus i den psykoterapeutiske samtale.

Afhængig af din udfordring, din alder, din samlede livssituation vælger jeg den metode, jeg anser for at give det størrste udbytte i den terapeutiske proces for dig.

I de psykoanalytisk orienterede terapiformer (fx mentaliseringsbaseret terapi) er fokus på relationelle hændelser både i og uden for det terapeutiske rum samt på de følelser, som aktiveres (fx et skænderi med kæresten).

I kognitiv terapi fokuserer man mere på, hvordan man oplever og fortolker verdenen. Har man fx en depression, har man en tendens til kun at fokusere på det negative, hvilket vedligeholder eller forstærker depressionen. I kognitiv terapi vil man have direkte fokus på det problem, som klienten kommer med, fx angst, depression eller tvangstanker. Her arbejder man med eksponering og omstrukturering af tanker.

I adfærdsterapi, som ofte er koblet sammen med kognitiv terapi, kigger man på, hvordan symptomer vedligeholdes, og hjælper klienten til at ændre sin adfærd, så symptomerne forsvinder. Hvis man fx er bange for at køre i bus, fordi man engang har fået et angstanfald der, så handler det om at træne sig i at køre i bus for efterhånden at få en oplevelse af, at det kan lade sig gøre, uden at man får angst.

Eksistentiel eller humanistisk psykoterapi fokuserer på dit forhold til eksistentielle grundvilkår, fx døden, ensomhed eller frihed. Det er vilkår, som kan være så overvældende, at det lammer den enkelte. Terapien indretter sig efter de problemer, som du kommer med.

Endelig er der den systemiske og narrative terapi, hvor man arbejder med den fortælling, som du har om dig selv.