+45 2041 4373 info@ayuna.dk

HVORDAN FOREGÅR DET?

Hvad er samtaleterapi sammen med mig:

Effekten af psykoterapi er videnskabelig bevist,- så vi ved at det virker. Graden af effekten afhænger dog af forskellige faktorer, som kvalitet og omfang af terapi, valg af terapeutisk metode samt relationen og kvaliteten af forholdet mellem klient og terapeut.

De fleste mennesker vil opleve perioder i deres liv, hvor de kan føle at være gået i stå, ikke udnytter deres fulde potentiale eller befinde sig i en krise, som de ikke af egen kraft kan komme ud af. Det kan være problemer i parforholdet, på arbejdet, børn som mistrives eller sorg/krisereaktioner.

Du kan være havnet i en livskrise, stå med et indre kaos eller måske har du et ønske om personlig udvikling til at skabe dig en mere afklaret forståelse af hvad det vil sige at være dig, hvilke kvaliteter du rummer, og/eller hvordan du få dem bedst i spil.

Ofte lader vi os begrænse af irrationelle behov og tanker, hvilket resultere i at vi kan miste styring og retning i vores liv.

Du får hjælp til at lægge uhensigtsmæssige mønstre bag dig og får en forståelse for de mekanismer, der er med til at skabe de symptomer du oplever i forbindelse med dine problemer. Vi gør dine kvaliteter synlige og retter fokus på dine handlemuligheder. Jeg støtter dig i at blive den bedste udgave af dig selv.

Præcis dit udbytte er lige så så forskelligt som vi mennesker er mangfoldige.

Ved hjælp af terapien vil du gennemgå en udviklingsproces, hvorigennem du vil opnå større indsigt, samt øget accept af hvad som er svært. Denne udvikling vil skabe positiv forandring for dig.

Oftest vil du opleve en åbning til nye aspekter i livet og muligheder for at se udfordringerne fra et andet og mindre problemfyldt perspektiv. Du bliver støttet i at finde ressourcerne i dig selv og rette fokus på det positive, således at nye veje bliver synlige og at du får et reelt alternativ.

Vi arbejder med de emner du tager op, et proces- og oplevelsesorienteret arbejde med udgangspunkt i dine aktuelle dilemmaer og problemstillinger. Det er dig som er i centrum og dig som vælger, hvad vi skal tale om.

Vi har alle udviklet faste måder at være og agerer på i vores følelsesliv, måder som vi gentager i forskellige former, men hvor farven er den samme. Nogle fungerer fint og andre af dem er ikke længere hensigtsmæssige i livet som leves nu. Ofte har vi vaner og mønstre i vores følelsesdannelse, som vi ikke længere oplever fungerer godt i vores liv. Oplevelser som føles som skarpe sten i skoen eller kampesten vi falder over. Alligevel fortsætter vi forunderligt nok med at gentage os selv til trods for det. Og vi forstår heller ikke altid hvorfor.

En dybere selvforståelse og følelsesmæssig forandring kommer ikke af sig selv. Ønsker du forandring i dit liv og ændring af dine mønstre, vil det kræve en personlig indsats.

Samtaleterapi giver dig en dybere indsigt i, hvordan du er og agerer i verden. Og det er først, når du opdager hvad det er du gør, at det er muligt for dig at ændre dig. Du vil være den, som har styringen i dit liv.